Kontakt

Aby uzyskać dalsze informacje powiązane z kwestiami finansowymi, prosimy o kontakt z Dyrektorem finansowym naszej firmy, Panią Pernillą Norman.

Mrs Pernilla Norman

Executive Vice President & CFO

Tel.: +46 70 517 33 06
© 2016 Rimaster AB  |  Industrivägen 14  |  SE-590 44  RIMFORSA   |  +46 494 795 00  |  info@rimaster.com
Our e-mail addresses are always firstname.lastname@rimaster.com where the Swedish letters å and ä are to be replaced with a and ö replaced with o.