Nasza pozycja i marka

Rimaster dąży do spełniania co raz wyższych wymagań, które uwidaczniają się w co raz szybszym tempie zmian i globalizacji, prowadzących do "szybszego" i za razem "mniejszego" świata.

 

Podwyższamy wartość produktów naszych klientów poprzez skupianie się na następujących zasadach:

Prostota
Spełniamy wymagania klientów dzięki elastycznej i dostosowywanej ofercie opierającej się na solidnych procesach technologicznych i sprawdzonych modelach biznesowych.
Ścisła współpraca
Dążymy do bliskiej współpracy z naszymi klientami.
W tym celu wykorzystujemy dedykowanych pracowników odpowiedzialnych za kontakt z danym klientem i staramy się podtrzymywać komunikację dwukierunkową, aby w pełni rozumieć potrzeby klienta, a także organizujemy regularne spotkania biznesowe, które rozwijają relacje długoterminowe.
Globalny zasięg
Podążamy za naszym klientem w trakcie jego globalnej ekspansji. Oferujemy łańcuch dostaw i procesy transferowe wspierające lokalne dostawy.
© 2016 Rimaster AB  |  Industrivägen 14  |  SE-590 44  RIMFORSA   |  +46 494 795 00  |  info@rimaster.com
Our e-mail addresses are always firstname.lastname@rimaster.com where the Swedish letters å and ä are to be replaced with a and ö replaced with o.