Wizja

Jesteśmy partnerem, który tworzy proste rozwiązania dla swoich klientów. Nasza działalność stanowi w globalnym przemyśle inspirujący przykład do naśladowania.

Spełniamy wymagania klientów dzięki elastycznej i dostosowywanej ofercie opierającej się na solidnych procesach technologicznych i sprawdzonych modelach biznesowych.

Dążymy do bliskiej współpracy z naszymi klientami. W tym celu wykorzystujemy dedykowanych pracowników odpowiedzialnych za kontakt z danym klientem i staramy się podtrzymywać komunikację dwukierunkową, aby w pełni rozumieć potrzeby klienta, a także organizujemy regularne spotkania biznesowe, które rozwijają relacje długoterminowe.

Podążamy za naszym klientem w trakcie jego globalnej ekspansji. Oferujemy łańcuch dostaw i procesy transferowe wspierające lokalne dostawy.

© 2016 Rimaster AB  |  Industrivägen 14  |  SE-590 44  RIMFORSA   |  +46 494 795 00  |  info@rimaster.com
Our e-mail addresses are always firstname.lastname@rimaster.com where the Swedish letters å and ä are to be replaced with a and ö replaced with o.