Łącza
Poniżej zamieszczono łącza do niektórych organizacji, z którymi współpracujemy.


Ośrodek HELIX Vinn Excellence Centre na uniwersytecie w Linköping:
http://www.liu.se/helix/

Konferedacja Szwedzkich Przedsiębiorstw:
http://www.svensktnaringsliv.se/english/?csref=_umk_english

Teknikföretagen:
http://www.teknikforetagen.se/home/

Evertiq:
http://evertiq.pl/

Kinda, Szwecja:
http://www.kinda.se/

Söderhamn, Szwecja:
http://www.soderhamn.se/

Jönköping, Szwecja:
http://www.jonkoping.se/

Czaplinek:
http://wrota.czaplinek.pl/

Ningbo, Chiny:

http://www.ningbo.gov.cn/

 

Beringen, Belgia:

http://www.beringen.be/

Strefa przemysłowa Nordic Industrial Park (Ningbo, Chiny):
http://www.nip.com.cn/

Firma handlu nieruchomościami, Regenten Fastighets AB:
http://www.regenten.se/ 

 

© 2016 Rimaster AB  |  Industrivägen 14  |  SE-590 44  RIMFORSA   |  +46 494 795 00  |  info@rimaster.com
Our e-mail addresses are always firstname.lastname@rimaster.com where the Swedish letters å and ä are to be replaced with a and ö replaced with o.