Polityka kadrowa

Rimaster prowadzi aktywną, strategiczną i prorozwojową politykę kadrową zapewniającą stały rozwój kwalifikacji oraz strategiczne utrzymywanie wykwalifikowanej kadry.

Polityka kadrowa:

Rimasters Staff Policy
© 2016 Rimaster AB  |  Industrivägen 14  |  SE-590 44  RIMFORSA   |  +46 494 795 00  |  info@rimaster.com
Our e-mail addresses are always firstname.lastname@rimaster.com where the Swedish letters å and ä are to be replaced with a and ö replaced with o.