Sponsoring

Polityka firmy Rimaster związana ze sponsoringiem skupia się na klubach sportowych w miejscowościach, w których prowadzimy działalność. Dwa razy do roku, w grudniu i czerwcu, podejmujemy decyzję, którzy kandydaci otrzymają nasze wsparcie.

 

Zapraszamy do składania pisemnych wniosków obejmujących uzasadnienie na adres:

Mr Jan-Olof Andersson

Rimaster AB

Executive Vice Chairman

Tel.: +46 70 819 44 22
© 2016 Rimaster AB  |  Industrivägen 14  |  SE-590 44  RIMFORSA   |  +46 494 795 00  |  info@rimaster.com
Our e-mail addresses are always firstname.lastname@rimaster.com where the Swedish letters å and ä are to be replaced with a and ö replaced with o.